Poutní Vintířova stezky je česko-německou obdobou slavné Svatojakubské cesty do španělského Santiaga de Compostela. Celý několikaletý projekt byl slavnostně ukončen v historické sklárně v Anníně a završen odhalením sochy sv. Vintíře kousek nad obcí. Tu vytvořila sklářská výtvarnice Tesařová

A my byli u toho společně se seniory z Plzně, především z Vinic. Na programu vyl turistický výšlap, ale hlavně účast na slavnostním odhalení sochy sv. Vintíře, kde ke všem zúčastněným krásně opromluvil radní Plzeňského pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Sv. Vintíř (německy Günter), jehož jméno stezka nese, byl benediktinský mnich, který žil na přelomu 10. a 11. století. Původem Němec se po putování Šumavou nakonec usadil v poustevně na vrchu Březník u Dobré Vody, kde v roce 1045 zemřel. Pochován je v pražském Břevnovském klášteře.

Specielně pro naši výpravu připravil pak v kostele sv. Mořice na Mouřenci předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota moc pěknou prohlídku památky s vyprávěním z historie svatostánku. Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem je druhým nejstarším kostelem na Šumavě. Jeho vznik přímo souvisí s příchodem prvních křesťanů na Šumavu a působením sv. Vintíře (benediktin, poustevník na Dobré Vodě u Hartmanic, kde také 1045 +, pohřben v Praze Břevnově). Současný kostel byl postaven kolem roku 1230. 


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RSS
Follow by Email